одиниця

одиниця
-і, ж.
1) Найменше ціле число, перше в десятку, а також цифра 1, якою воно позначається. || тільки мн. Числа від 1 до 9, а також цифри, що їх позначають. || тільки мн. Останні цифри багатозначних чисел.
2) Найнижча оцінка успішності в навчанні за п'ятибальною системою, що означає "дуже погано".
3) Умовна величина, яку прийнято за основу при вимірюванні, визначенні однорідних з нею величин.
••

Біржова́ одини́ця — мінімальний стандартизований обсяг продажу конкретного товару.

Грошова́ одини́ця — грошовий знак, елемент національної грошової системи, який служить для порівняння масштабу цін усіх товарів.

Міжнаро́дна розрахунко́во-грошова́ одини́ця — умовні (штучні) валютні одиниці, що їх застосовують для порівняння міжнародних боргових зобов'язань, платежів та ін.

Одини́ця ануїте́та — одиниця нагромадження резервів в умовах колективного страхування.

Одини́ця да́них спец. — складова частина структури даних, прийнята в системі.

Одини́ця кі́лькості інформа́ції спец. — одиниця для вимірювання кількості інформації у повідомленні.

Одини́ця оподаткува́ння — одиниця масштабу оподаткування, яка використовується для кількісного вираження податкової бази.

Одини́ця страхово́ї су́ми — кількісно виражена частина страхової суми, яка служить основою для встановлення тарифів та обчислення платежів страхувальника.

Одини́ця торгі́влі — стандартний обсяг контракту на товарній біржі.

Одини́ця уго́ди — мінімальна партія (кількість) товару або цінних паперів, яка необхідна для укладання угоди купівлі-продажу.

Позасисте́мна одини́ця фізи́чної величини́ — одиниця фізичної величини, яка не входить до жодної із загальновизнаних систем одиниць фізичних величин.

Похідна́ одини́ця фізи́чної величини́ — одиниця фізичної величини, яка утворюється з основних одиниць з використанням рівнянь, що зв'язують фізичні величини.

Програ́мна одини́ця спец. — самостійно оформлена частина програми – речення мови програмування (оператор, команда).

Ра́строва одини́ця — одиниця виміру, що визначається відстанню між центрами суміжних пікселів.

Склада́льна одини́ця — одиниця промислової продукції у вигляді виробу, складові частини якого підлягають з'єднанню між собою за допомогою складальних операцій на підприємстві-виготовлювачі.

Скла́дена одини́ця інформа́ції спец. — у базах даних – одиниця, що є агрегатом даних.

Това́рна одини́ця — цілісна одиниця товару, що характеризується показниками величини, ціни та іншими атрибутами.

4) Окрема особа, індивідуум. || тільки мн. Небагато, мало хто; деякі.
••

Шта́тна одини́ця — посада, передбачена штатним розписом, а також працівник, який обіймає цю посаду.

5) розм. Те саме, що одиначка.
6) Окрема частина чого-небудь, що становить відносно самостійне ціле.
••

Бойова́ одини́ця — з'єднання бійців одного роду військ, а також військових частин, що становлять певне ціле і перебувають під єдиним керівництвом.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "одиниця" в других словарях:

  • одиниця кількості тепла — Syn: одиниця кількості теплоти …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • одиниця кількості теплоти — Syn: одиниця кількості тепла …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • одиниця тепла — Syn: одиниця теплоти …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • одиниця теплоти — Syn: одиниця тепла …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • одиниця — [одиени/ц а] ц і, ор. цеийу …   Орфоепічний словник української мови

  • одиниця — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • одиниця вимірювань — Фізична величина, прийнята для кількісного відображення однорідних явищ …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • дарсі одиниця — единица Дарси Darсy unit *Darcy – одиниця коефiцiєнта проникностi, якщо витрата рiдини становить 10 3 м3/с при динамічному коефіцієнті в’язкості рідини 10 3 Па•с, довжині зразка пористого середовища 1 м, площі фiльтрацiї 1 м2 i перепаді тиску… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • де x, y, z - координати точки простору, в якому знаходиться задана одиниця маси рідини. Інші позначення див. у диференціальні рівняння руху нев'язкої рідини. — дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (или уравнения Эйлера для движения невязкой жидкости) differential flow equations for non viscous liquid (Eiler equation for flow of non viscous liquid) *Dіfferentialgleichungen der Bewegung… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • х-одиниця — икс(Х единица) X unit X Einheit одиниця довжини. 1 ікс од. = 1,00206 х 10 13м. Використовується у рентгеноструктурному аналізі для визначення довжини хвилі рентгенівського (пулюєвого) та гамма проміння і параметрів кристалічної ґратки …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»